Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN

1942 - 2021

 

În ziua de 26 August 2021, a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN, Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1996-2004. Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN s-a născut în Galaţi, în data de 06.10.1942. A absolvit Liceul Vasile Alecsandri în anul 1960, iar în perioada 1960-1965 a urmat cursurile Institutului Politehnic Galaţi, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, finalizând studiile ca șef de promoție.

Cercetător de elită şi profesor de excepţie, înzestrat cu abilităţi manageriale deosebite, domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN a fost un vizionar care, în calitate de Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, a iniţiat, a dezvoltat şi a diversificat oferta educaţională instituţională, prin înfiinţarea unor facultăţi moderne şi dezvoltarea unor noi programe de studii de mare actualitate. Este unul dintre profesorii străluciţi ai universităţii gălăţene, cu impresionante  rezultate în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică şi a fost mentorul devenirii profesionale a multor cadre didactice din departamentele Facultății de Mecanică, astăzi Facultatea de Inginerie. Și-a canalizat expertiza și competențele pentru a construi și consolida echipe puternice de cercetători în domeniul Inginerie Industrială din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, dar şi din Universitatea Ovidius din Constanţa, echipe care, astăzi, continuă şi dezvoltă direcţiile de cercetare iniţiate de domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN. A publicat peste 200 de articole în reviste ştiinţifice de mare impact în lumea ştiinţifică, peste 20 de cărţi şi monografii în edituri prestigioase şi este autor principal sau coautor în 15 brevete de invenţie. În perioada 2002-2006 a ocupat funcţiile de preşedinte al Comisiei Instituţionale a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare – CNEEA şi de preşedinte al Comisiei de Inginerie Industrială a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare - CNATDCU. A fost editor şef sau membru al comitetelor editoriale ale mai multor reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale prestigioase.

Recunoaşterea realizărilor excepţionale este dovedită de conferirea de către Ministerul Afacerilor Externe al Franţei a titlului academic Doctor Honoris Causa al Universităţii Le Havre (2002), de obţinere a poziţiei de Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2002), a Ordinului Naţional Serviciul credincios în grad de cavaler oferit de Preşedintele României (2000) şi a Diplomei de Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (2009). A fost preşedintele Asociaţiei de Sudură din România (asociație afiliată la European Welding Federation - EWF și International Institute of Welding - IIW) în perioada 2006-2009 şi vicepreşedinte al ASR în perioada 2009-2012.  Pentru rezultate de excelenţă în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, Consiliul Facultăţii de Mecanică a acordat domnului Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN diploma “OPERA OMNIA” în anul 2012, atribuită personalităţilor ştiinţifice care au creat domenii şi şcoli de cercetare, iar în anul 2017, Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi i-a acordat titlul de Profesor Emerit pentru rezultatele de excelenţă obţinute în întreaga carieră profesională.

Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN a lăsat în urmă o bogată moştenire spirituală și intelectuală, a modelat carierele şi şi-a pus amprenta pe destinele a numeroase generaţii de ingineri. Recunoştinţă veşnică şi preţuire eternă!

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi