In Memoriam - Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU

1956 - 2022

 

În ziua de 31 mai 2022, a încetat din viață distinsul nostru coleg, Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU, directorul Centrului de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV), din cadrul Departamentului Ingineria Fabricației, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Domnul Profesor s-a născut în Galaţi, în data de 03 decembrie 1956, unde a şi urmat  studiile  gimnaziale  și  liceale,  absolvind,  în  anul  1975,  Liceul  „Vasile Alecsandri”. În perioada 1976 – 1981, a urmat cursurile Facultății de Mecanică, Universitatea din Galați, specializarea Utilajul și Tehnologia Sudării, finalizând studiile ca șef de promoție. A debutat, ca tânăr inginer stagiar, la Întreprinderea de Utilaj Tehnologic Buzău (1981-1984), iar din 1984 până în 1987 şi-a continuat parcursul profesional la Şantierul Naval Galaţi, secţia Proiectare Tehnologie, Laboratorul de Sudură. În anul 1987, finalizează studiile programului post-universitar Tehnologii Moderne de Sudare şi, în acelaşi an, ocupă, prin concurs, funcţia de asistent universitar.

În anul 1992, este admis la programul de studii universitare de doctorat şi, sub îndrumarea excepţională a mentorului, Prof. univ. dr. ing. DHC Emil Constantin, obţine, în anul 1996, titlul ştiinţific de doctor, în domeniul Științe Inginerești, Inginerie Industrială, cu teza de doctorat intitulată „Contribuții la sudarea subacvatică a oțelului naval”. Având o permanentă dorinţă de cunoaştere şi perfecţionare, îşi consolidează expertiza în domeniul sudării şi asigurării calităţii, prin stagii europene de cercetare şi formare (Tehnologii Subacvatice și Managementul Calității Totale, Instituto Tecnico Superior Lisboa – ITS, Portugalia, 2000).

Parcurge toate etapele carierei universitare şi, începând cu anul universitar 2001 – 2002, ocupă postul de profesor universitar. De-a lungul unei cariere de succes, a publicat peste 165 de articole în reviste de specialitate de mare impact în lumea ştiinţifică, 9 cărţi şi monografii în edituri prestigioase şi este autor a 12 studii științifice, realizate în cadrul celor 28 de proiecte naţionale şi internaţionale, câştigate prin competiţii sau derulate cu mediul socio-economic, în calitate de director/responsabil sau membru în echipele de cercetare.

Cercetător riguros şi  excelent cunoscător  al tainelor domeniului complex  al Ingineriei Sudării, profesor  de excepție, care a construit o punte solidă între mediul universitar și mediul socio-economic, dl. Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU a contribuit la diversificarea ofertei educaționale a Facultăţii de Mecanică/Inginerie, prin coordonarea, în calitate de director de program, a programelor de studii de licenţă „Utilajul și Tehnologia Sudării” (2001 – 2006) și Ingineria Sudării (2007 – 2013). În calitate de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială, a coordonat cinci doctoranzi care au obţinut titlul de doctor pentru tematicile de mare actualitate, cu impact şi aplicabilitate în industria navală, industria fabricării şi recondiţionării conductelor magistrale.

Din anul 1993, a devenit membru marcant în cadrul Asociației de Sudură din România (ASR). Datorită profesionalismului, obiectivității şi implicării active, a fost ales secretar ASR - Filiala Galați (1997-2000), președinte al ASR - Filiala Galați (2000-2018) și membru în Consiliul Director al ASR (2010-2018). Recunoașterea meritelor profesionale este dovedită prin conferirea, în aprilie 2022, a Medaliei „Academician Corneliu Mikloși”, cea mai înaltă distincție ASR, acordată pentru dezvoltarea sudării şi promovarea rolului ASR.

Pentru cei care l-am cunoscut, domnul Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU va rămâne în memoria noastră un coleg de o modestie rar întâlnită, cu inițiativă, obiectiv şi neobosit în demersul didactic, un cercetător fin, o fire veselă și jovială, căruia îi vom păstra vie memoria în gândurile şi inimile noastre.

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Departamentul Ingineria Fabricației, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi