Eveniment transfrontalier România-Moldova în domeniul agriculturii inteligente

 

Facultatea de Inginerie, cu sprijinul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, organizează în perioada 15-16 Septembrie 2022 un eveniment transfrontalier România-Moldova. 

Scopul acestei acțiuni este prezentarea rezultatelor obținute prin implementarea proiectului ”Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation” / „Pregătirea în comun a condițiilor din sectoarele agricole și conexe din zona Bazinului Mării Negre pentru transformarea digitală” - BSB Smart Farming (BSB908)Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Inginerie, face parte din consorțiul proiectului, acestea fiind format din șase organizații din Grecia, Bulgaria, Armenia, Romania, Georgia și Moldova. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 ENI-CBC-BSB, obiectivul principal fiind dezvoltarea și implementarea unui model replicabil și transferabil pentru pregătirea condițiilor și asigurarea transformării digitale în agricultură și sectoarele conexe din zona bazinului Mării Negre. Acest model va contribui la dezvoltarea capacităților comunitățiilor agricole din Regiunea de Sud-Est, în colaborare cu mediul academic, cu instituțiile publice, cu actorii din industrie și cu antreprenorii, de a contribui la crearea unor oportunități comerciale transfrontaliere și de conștientizare privind agricultura inteligentă. 

În cadrul evenimentului se vor prezenta principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului, care promovează tranziția agriculturii tradiționale la cea modernă în Bazinul Mării Negre, facilitând, prin intermediul unei platforme digitale, cooperarea dintre principalii actori din sectorul agricol și sectoarele conexe, în țările partenere din consorțiu. La eveniment vor participa experți din România (Regiunea de Sud-Est) și Republica Moldova, care integrează sisteme și tehnologii inteligente în domeniul agriculturii și sectoarele conexe.

Agenda  

Mai multe detalii pe site-ul proiectului - http://bsb-smartfarming.com/.