Noutăți

Evaluarea cadrelor didactice și a mediului de învățare de către studenți

Evaluarea cadrelor didactice și a mediului de învățare de către studenți

 

În perioada 2 - 31 mai 2023, studenții Facultății de Inginerie, de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat, au ocazia să evalueze atât cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul anului universitar 2022-2023, la activitățile didactice (cursuri, seminare sau laboratoare) cât și a mediului de învățare. Etapele referitoare la aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenți sunt umătoarele:

 1. Se accesează platforma la https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/;
 2. Se selectează facultatea și se loghează, folosind credențialele de la platforma cu situațiile școlare;
 3. Se selectează programul de studii universitare de licență sau masterat la care studentul este înmatriculat;
 4. Se selectează anul de studiu și disciplina pe care o evaluează, din lista derulantă a disciplinelor din planul de învățământ;
 5. Se completează chestionarul se face prin selectarea unui singur nivel pentru fiecare criteriu evaluat, care caracterizează cel mai bine activitatea persoanei evaluate:
  • V1=1 punct; (impact negativ asupra pregătirii studentului);
  • V2=2 puncte; (impact slab asupra pregătirii studentului);
  • V3=3 puncte; (impact acceptabil asupra pregătirii studentului);
  • V4=4 puncte; (impact bun-foarte bun asupra pregătirii studentului);
  • V5=5 puncte; (impact excelent asupra pregătirii studentului).
 1. După completare, se va genera un raport care este transmis de către administratorul platformei și decanului, în vederea prelucrării datelor și obținerii rezultatelor cantitative şi calitative ale evaluării.

Scopul evaluării cadrelor didactice de către studenți este de a colecta opiniile și feedbackul studenților cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest an universitar, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Facultatea de Inginerie.

Dragi studenți, opinia voatră contează!