În atenţia studenţilor care doresc decontarea abonamentelor TRANSURB

 

Studenţii care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziţie de către TRANSURB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Procurarea, de la chioşcurile TRANSURB, a abonamentelor NOMINALE de transport local în comun eliberate pe baza legitimaţiei de transport studenţi, cu valoarea de 50% din preţul intreg.
 2. Depunerea la secretariatul Facultăţii de Inginerie a următoarelor documente:
  • cererea completată şi semnătă de student (formularul se află la secretariat);
  • copia Legitimatiei de transport studenţi (formularul nou) vizată pentru anul în curs;
  • copia actului de identitate (CI);
  • bonul fiscal de achiziţionare a abonamentului lunar - în original, pentru luna în curs sau maxim luna anterioară (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie sa fie aceeaşi cu seria de pe cardul de transport);
  • copia cardului nominal de transport (să fie lizibile numele şi seria cardului);
  • extrasul de cont - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 1. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul şi va semna.
 2. Documentele se depun la secretariatul facultăţii în perioada 1-7 ale lunii.