În urma analizei și evaluării dosarelor de concurs depuse pentru acordarea a șapte gradaţii de merit (4 - Prof. + Conf. și 3 Ș.l. + Asist.), în acord cu regulamentul pentru acordarea gradaţiei de merit în Facultatea de Inginerie, aprobat prin HCF nr. 19/13.07.2022 și redistribuirii unei gradaţii de merit neacordate, de la categoria şef lucrări + asistent la categoria profesor + conferenţiar, conform HCF nr. 24/13.09.2022, rezultatele finale ale concursului sunt următoarele:

1. Categoria de grade didactice - profesor și conferențiar

Nr. crt.

Grad didactic

Nr. înreg.

Punctaj

1.

Profesor

1083/05.09.2022

23076,52

2.

Profesor

1095/06.09.2022

6588,00

3.

Conferențiar

1089/06.09.2022

5936,83

4.

Profesor

1099/07.09.2022

5872,00 

5.

Conferențiar

1100/07.09.2022

3755,51

 

2. Categoria de grade didactice - șef lucrări și asistent

Nr. crt.

Grad didactic

Nr. înreg.

Punctaj 

1.

Șef lucrări

1106/07.09.2022

2912,00

2.

Șef lucrări

1104/07.09.2022

1733,00

 

Data afișării: 14.09.2022, ora 16:00.