Noutăți

Concurs gradatii 2023

Rezultate finale

 

Rezultatele finale ale procesului de selecție pentru obținerea unei gradații de merit, conform Regulamentului pentru acordarea gradației de merit în Facultatea de Inginerie, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 16 din 20.07.2023, sunt următoarele

Nr.crt.

Grad didactic

Nr. înregistrare

Punctaj obținut

Punctaj obținut

1.

Profesor

1016 / 07.09.2023

5076 

ADMIS

2.

Profesor

1001 / 04.09.2023

3408 

-

3.

Șef lucrări

1020 / 07.09.2023

3408

-

 

Data afișării: 13 septembrie 2023, ora 20:00

 


Rezultate intermediare

 

În urma analizei și evaluării dosarelor de concurs, conform Regulamentului pentru acordarea gradației de merit în Facultatea de Inginerie, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 16 din 20.07.2023, punctajul de concurs (calculat conform art. 9 din regulament) este următorul:

Nr.crt.

Grad didactic

Nr. înregistrare

Punctaj obținut

1.

Profesor

1016 / 07.09.2023

5076

2.

Profesor

1001 / 04.09.2023

3408

3.

Șef lucrări

1020 / 07.09.2023

2991

 

Data afișării: 12 septembrie 2023, ora 16:00

Depunerea contestaţiilor: 13 septembrie 2023, ora 16:00


În perioada 25.07.2023 - 15.09.2023, se organizează concurs de acordare a unei gradaţii de merit, conform HCA nr. 74/19.07.2023 și a regulamentului pentru acordarea gradaţiei de merit în Facultatea de Inginerie, aprobat prin HCF nr. 19/13.07.2022 și modificat prin HCF nr. 16/20.07.2023.

Calendarul concursului este:

25.07.2023 Anunț privind desfășurarea concursului
01.09 – 07.09.2023  Depunere dosare de concurs la secretariatul facultăţii
08-12.09.2023  Evaluarea dosarelor concurs de către Comisia Didactică şi de Calitate a Consiliului Facultății
12.09.2023  Comunicarea rezultatelor intermediare a evaluării dosarelor de concurs
13.09.2023  Depunerea contestaţiilor
14.09.2023  Analiza şi soluţionarea contestaţiilor
14.09.2023  Afişarea rezultatelor finale
15.09.2023

 Aprobarea în Consiliul Facultății a repartizării gradațiilor de merit şi transmiterea rezultatului concursului către Consiliul de Administrație

 

Publicat pe: 25.07.2023