În perioada 02.09.2022 - 16.09.2022, se organizează concurs de acordare a șapte gradaţii de merit, conform regulamentului pentru acordarea gradaţiei de merit în Facultatea de Inginerie, aprobat prin HCF nr. 19/13.07.2022.

Calendarul concursului este:

02-07.09.2022  Depunere dosare concurs la secretariatul facultăţii
08-12.09.2022  Evaluarea dosarelor concurs de către Comisia Didactică şi de Calitate a Consiliului Facultății
12.09.2022  Comunicarea rezultatelor intermediare a evaluării dosarelor de concurs
13.09.2022  Depunerea contestaţiilor
14.09.2022  Analiza şi soluţionarea contestaţiilor
14.09.2022  Afişarea rezultatelor finale
16.09.2022

 Aprobarea în Consiliul Facultății a repartizării gradațiilor de merit şi transmiterea rezultatului concursului către Consiliul de Administrație