„Comunicare și creativitate inginerească” - workshop studențesc cu participare internațională - 12 noiembrie 2021

 

În cadrul Laboratorului de Comunicare, Creativitate ingineresca şi Formare (LCCIF- sala AN 112) al Departamentului Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați s-a organizat, în data de 12 noiembrie 2021, a doua ediție online a workshop-ului studențesc cu participare internațională „Comunicare și creativitate inginerească”.

La eveniment au participat studenții Anului I de la Facultatea de Inginerie, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor și Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Studenților români li s-au alăturat studenți din Republica Moldova și un student din Turcia aflat într-o mobilitate Erasmus + la instituția noastră.

Pe platforma Microsoft Teams au fost prezentate 40 de lucrări ale studenţilor Facultăţii de Inginerie şi nu numai și 32 de postere, cea mai mare parte dintre postere fiind realizate de studenții Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor.

Ideea aparţine organizatoarei şi președinte al manifestării - conf. ec. dr. ing. Carmen Penelopi Papadatu - responsabilã a L.C.C.I.F., care a avut sprijinul domnului conf. dr. ing. Sorin Ciortan - directorul Departamentului de Inginerie Mecanică și aprobarea conducerii Facultății de Inginerie: decan prof. dr. ing. Elena Scutelnicu.

Invitaţi speciali au fost: conducerea Facultăţii de Inginerie, directorul departamentului menţionat mai sus şi doamna conf. dr. ing. Emilia Pecheanu -  directorul departamentului Calculatoare din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie electrică şi Electronică (A.C.I.E.E.).

În cadrul evenimentului au fost prezentate și dezbătute lucrări științifice ce au acoperit tematici din diverse domenii, specializări și tehnologii inginerești: „Conducerea cu calculatorul a mașinilor unelte cu comandă numerică și comanda adaptivă a maşinilor unelte”, „Consideraţii asupra frânelor electromagnetice cu fricţiune şi arcuri de presiune”,  „Tehnologia de obținere a brânzeturilor”, „Instalații și tehnologii în industria de prelucrare a laptelui” (poster), „Aplicaţii ale laserului în ştiinţă şi tehnică”, „Motoare cu ardere internă”, „Modelarea sunetelor utilizând API–uri WEB”, „Tehnologia de obținere a ciocolatei” (poster), „Controlul tehnic de calitate al uleiului Argus” (poster), „Migraţia populaţiei din/în Republica Moldova” (poster), „Impactul COVID-19 asupra sectorului alimentar”.

Organizatoarea a pornit cu un citat menţionat şi în programul evenimentului: „Conceptul de «comunicare» este strâns legat de existența societății, ființele umane și comunicarea fiind interdependente”. „În cadrul acestei manifestări studenții din anul I au învățat să realizeze o lucrare științifică, un poster, să-și argumenteze ideile științifice și au aprofundat domenii inginerești de care se simt atrași”, a declarat conf. ec. dr. ing. Carmen Penelopi Papadatu, organizatorul evenimentului.

Mai multe detalii sunt prezentate pe site-ul evenimentului https://www.im.ugal.ro/workshop2-ro.htm.

 

Sursa: www.ugal.ro