Noutăți

Gala Cercetării de Excelență la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - CEREX 2022

 

Miercuri, 14 decembrie 2022, a avut loc Gala Cercetării de Excelență la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ediția a treia, organizată în Aula „Alexandru Ioan Cuza” din Str. Domnească nr. 111. În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai importante realizări științifice ale comunității academice de anul acesta, grupate pe două secțiuni: Premierea rezultatelor cercetării științifice instituționale și Premierea rezultatelor cercetării științifice doctorale. Cercetătorii din cadrul Facultății de Inginerie au obținut următoarele premii:

Categoria 1. TOP articole publicate 2022 în reviste indexate Web of Science Clarivate Analytics, cu factor de impact (FI) 2021 ≥ 5

Nr.crt.

Revista

FI

Articol

Autori

 1.

RENEWABLE ENERGY

8.634

The near future expected wave power in the coastal environment of the Iberian Peninsula

Rusu, Liliana

 2.

RENEWABLE ENERGY

8.634

Assessment of the wind power dynamics in the North Sea under climate change conditions

Rusu, Eugen

 3.

JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T

6.267

Electrochemically obtained Al2O3 nanoporous layers with increased anticorrosive properties of aluminum alloy

Benea, Lidia; Simionescu-Bogatu, Nicoleta; Chiriac, Roxana

 4.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

6.208

Enhancement of Corrosion Resistance Properties of Electrodeposited Ni/nano-TiC Composite Layers

Bogatu, Nicoleta; Benea, Lidia; Axente, Elena Roxana; Celis, Jean Pierre

 5.

NANOMATERIALS

5.719

Nanostructuring Effect of Nano-CeO2 Particles Reinforcing Cobalt Matrix during Electrocodeposition Process

Nicoleta, Bogatu; Lidia, Benea; Daniela-Laura, Buruiana; Vasile, Basliu; Jean-Pierre, Celis

 6.

TRIBOLOGY INTERNATIONAL

5.62

Susceptibility to tribocorrosion degradation of 304 L stainless steel from dental structures in biological solution

Axente, Elena Roxana; Benea, Lidia; Bogatu, Nicoleta; Celis, Jean - Pierre

 

Categoria 2. TOP autori citați Google Scholar 2022 ≥100 citări/2022

Nr. crt.

Nume și prenume autor

Nr. citări 2022

1.      

Rusu Eugen Victor Cristian

580

2.      

Buciumeanu Mihaela

354

3.      

Rusu Liliana Celia

321

4.      

Onea Florin

262

5.      

Benea Lidia

226

6.      

Spiru Lizica Simona

186

7.      

Spiru Paraschiv 

184

8.      

Baltă Ștefan

169

9.      

Mușat Viorica

125

 

Categoria 3. Categoria 3. Top World Ranking of Scientists 2%, clasament realizat de Universitatea Stanford, împreună cu Editura Elsevier and SciTech Strategies

Nr. crt.

Nume și prenume autor

1.      

Rusu Eugen Victor Cristian

2.      

Benea Lidia

3.      

Rusu Liliana Celia

 

Categoria 4. Tineri cercetători cu rezultate deosebite în activitatea CDI-TT, creație artistică și performanță sportivă (vârsta maximă 40 ani împliniți)

1. Facultatea de Inginerie - Conf. dr. ing. Florin Onea 

Categoria 5. Cercetători cu rezultate deosebite în activitatea CDI-TT, creație artistică și performanță sportivă

 2. Facultatea de Inginerie - Conf. dr. ing. Spiru Paraschiv

Categoria 6. Revistele Universității „Dunărea de Jos”din Galați indexate in baza de date Web of Science Clarivate Analytics, SCOPUS, ERIH PLUS

1. Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology (AWET), Print ISSN: 1221-4639; Online ISSN: 2668-6163; ISSN-L: 1221-4639, indexare SCOPUS, Editor șef: Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU

Categoria 7. Revistele Universității „Dunărea de Jos” din Galați indexate în alte baze de date decât Web of Science Clarivate Analytics, SCOPUS, ERIH+, sau fără indexare

Nr.crt.

Revista / ISSN

Editor șef

1.      

The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle IX, Metallurgy and Materials Science

ISSN 2668-4748; e-ISSN 2668-4756

Bodor Marius

2.      

The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galaţi, Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566

Teodor Virgil Gabriel

3.      

Mechanical Testing and Diagnosis

ISSN 2247-9635

Deleanu Lorena

 

Categoria 8. Premierea rezultatelor cercetării aplicative - contracte încheiate cu mediul socio-economic din țară și străinătate, în cursul anului 2022

Nr.crt.

Titlu proiect/ACRONIM/cod proiect

Nume și prenume director contract de cercetare

1.      

797/16.11.2022 - Analiza spectroscopică a amestecului poliol-izocianat și studiu cu privire la magnetizarea rotoarelor din linia de asamblare pneumatică a componentelor micromotoarelor electrocasnicelor

Baroiu Nicușor

2.      

796/14.11.2022 - Execuția unor lucrări de proiectare, dezvoltare și cercetare aplicativă

Bîrsan Dan Cătălin

3.      

795/10.11.2022 - Cercetări experimentale privind calitatea deșeului metalic, clasa E1 și E3, în vederea utilizării acestora la elaborarea oțelurilor de uz general, în concordanță cu standardele de produs

Bușilă Mariana

4.      

791/22.07.2022 - Execuția unor lucrări de proiectare, dezvoltare și cercetare aplicativă

Susac Florin

5.      

785/03.03.2022 - Studii privind comportarea la coroziune, în diferite medii corozive a unor materiale utilizate pentru confecții metalice

Mureșan Alina Crina

6.      

784/10.02.2022 - Proiectarea unor sisteme de prelevare a aluviunilor în suspensie

Susac Florin

7.      

3373/01.02.2022 - Cercetări privind posibilitățile de valorificare ale materialelor plastice provenite din deșeurile medicamentoase expirate

Buruiană Daniela

8.      

3372/31.01.2022 - Cercetari privind posibilitatile de valorificare ale deșeurilor din industria farmaceutică

Buruiană Daniela

 

Categoria 10. Cereri de brevet depuse la OSIM în cursul anului 2022

Nr.crt.

Nr.brevet/cerere

Titlu

Autori

1.       

A/00210/2022

Procedeu de obținere a aliajelor multi-element din clasa de aliere AlCrFeNi

Scutelnicu Elena, Simion George, Mircea Octavian, Rusu Carmen Cătălina, Mistodie Luigi Renato, Gheonea Marius Corneliu, Geantă Victor, Voiculescu Ionelia

2.       

A/00667/2022

Imunosenzor modificat cu material nanostructurat hibrid și metoda de detecția rapidă a cancerului

Bușilă Mariana, Herbei Elena Emanuela, Alexandru Petrică

 

Categoria 11. Cereri de brevet depuse la organisme de brevetare internaționale în cursul anului 2022

Nr.crt.

Nr. brevet/cerere

Titlu

Autori

1.

PCT/RO/2022/000001

Recycling of Surgical Masks in Hot Asphalt Mixtures

Buriuană Daniela Laura, Georgescu Puiu Lucian, Carp Gabriel Bogdan, Ghisman Viorica, Mardare Tatiana

2.

PCT/RO/2022/000009

CO2 Sequestration Method by Using the Mixture Formed of White Slag and Calcium Carbide Sludge

Georgescu Puiu Lucian, Buriuană Daniela Laura, Carp Gabriel Bogdan, Ghisman Viorica

 

Categoria 12. Participarea la Horizon Europe 2021-2027 – contracte încheiate în cursul anului 2022

Nr.crt.

Titlu proiect/ACRONIM/cod proiect

Nume și prenume director proiect

1.

ReCoNnect: Research Communication for active learning / ReCoNnect / 2101061680

Fetecău Cătălin

 

Categoria 13. Organizarea Târgului de Transfer Tehnologic 2022

Nr. crt.

Unitatea de cercetare

Nume și prenume beneficiar premiu

1.                 

Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS)

Prof. dr. ing. Deleanu Lorena

2.                 

Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Prof. dr. ing. Păunoiu Viorel

3.                 

Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Eco-NanoTehnologiei și Materiale Inovative (CC-ITI)

Șef lucr. dr. ing. Bogatu Nicoleta

4.                 

Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Șef lucr. dr. ing. Gheonea Marius Corneliu

5.                 

Centrul de Excelenţă în Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Șef lucr. dr. ing. Sandu Ionuț Laurențiu

6.                 

Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Mașini și Echipamente Termice și Ingineria Mediului  în  Energetică (METIME)

Prof. dr. ing. Popescu Florin

7.                 

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT)

Conf. dr. ing. Munteniță Cristian

 

Diplome de excelență pentru Unitățile de Cercetare

Nr. crt.

Unitatea de cercetare

Director

1.                 

Centrul de Excelenţă în Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Prof. dr. ing. Felicia Stan

2.                 

Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Eco-NanoTehnologiei și Materiale Inovative (CC-ITI)

Prof. dr. ing. Laura Daniela Buruiana

3.                 

Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Prof. dr. ing. Păunoiu Viorel

4.                 

Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu

5.                 

Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS)

Prof. dr. ing. Deleanu Lorena

6.                 

Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Mașini și Echipamente Termice și Ingineria Mediului  în  Energetică (METIME)

Prof. dr. ing. Popescu Florin

 

FELICITĂRI TUTUROR!