Noutăți

Burse, an universitar 2023-2024

 Prelungire depunere dosare burse de performanță și burse speciale

 

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru bursele de performanță și speciale până Marți, 12.12.2023, ora 12:00. Studenții Facultății de Inginerie pot depune dosarele on-line la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau fizic la Secretariatul facultății.

 


Anunț burse, an universitar 2023-2024

 

În perioada 06.12.2023 – 08.12.2023, până la ora 10:00, studenții Facultății de Inginerie pot depune on-line la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau fizic la Secretariatul facultății, dosare pentru următoarele tipuri de burse:

Burse de performanță pentru activitatea de cercetare științifică (Anexa 1)

 

Dosarul pentru burse de performanță pentru activitatea de cercetare științifică (Anexa 1) cuprinde următoarele documente: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, CV, documente care să ateste implicarea acestora în activități de cercetare științifică în anul universitar anterior.

Studenții care doresc să aplice trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studii minimum 8,50 (studenții anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 9,00). Acestea se pot acorda începând cu anul al doilea de studii universitare de licență.

Burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite

 

Burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite pentru studenții de la programele de licență, anii II, III, IV de studiu, sau de la programele de masterat, anii I și II, pe baza punctajului cel mai mare obținut de candidat conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 3.a). Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studii minimum 8,00 (studenții anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 8,00).

Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă trebuie să depună, la secretariatul facultății, un dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, CV, copii ale documentelor care să ateste implicarea acestora în activități cultural-artistice și organizatorice în anul universitar anterior, alte documente (copie diplomă, recomandări din partea organizațiilor studențești, adeverințe etc.). Pentru a putea beneficia de o astfel de bursă, punctajul obținut în urma verificării documentelor care dovedesc implicarea în activități cultural-artistice și organizatorice trebuie să fie minimum 20 puncte.

Bursele speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat

 

Bursele speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat pentru studenții de la programele de licență, anii II, III, IV de studiu sau de la programele de masterat, anii I și II, pe baza punctajului cel mai mare obținut de candidat conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 3.b). Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studii minimum 8,00 (studenții anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 8,00). Studenții care doresc să aplice pentru aceste burse trebuie să depună, la secretariatul facultății, un dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, CV și trebuie să dovedească pe bază de documente emise, eliberate sau încheiate cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aflate în perioada de valabilitate, că au desfășurat activități în interesul universității.

Bursele de performanță sportivă

 

Bursele de performanță sportivă se pot acorda studenților care au obținut performanțe sportive deosebite, prin concurs, pentru un an universitar, pentru studenții de la programele de licență, anii II, III, IV de studiu sau de la programele de masterat, anii I și II.

Bursa se acordă pe baza punctajului cel mai mare, obținut de candidat conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 4). Studenții trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studii minimum 8,00 (studenții anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de admitere minimum 8,00). Studenții care doresc să aplice pentru aceste burse trebuie să depună, la secretariatul facultății, un dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, CV, copii ale documentelor care să ateste implicarea acestora în activități sportive în anul universitar anterior, alte documente.

ANEXE / CERERI 👇👇👇:

Metodologie acordare burse conform HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE nr. 121/28.11.2023

Anexa 1 - Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță pentru activitatea de cercetare științifică, inovație și brevete

Anexa 2.a - Cerere student - Burse sociale/ burse sociale ocazionale

Anexa 2.b - declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii de bursă socială sau bursă socială ocazională, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit

Anexa 2c. - Acord student / membru de familie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3.a - Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite

Anexa 3.b - Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat

Anexa 4 - Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță sportivă
Anexa 5 - Criterii pentru acordarea burselor speciale din venituri proprii la nivelul facultăților
Anexa 6 - Condițiile de acordare a bursei speciale din venituri proprii pentru activități efectuate în cadrul instituției de către studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de tipul acțiunilor cu scop umanitar, în cazul situațiilor de urgență sau alte situații atipice
Anexa 7 - Condițiile de acordare a bursei speciale din venituri proprii pentru activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul instituției de către studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați