Noutăți

Anunț burse Sem. al II-lea, 2023-2024

 

ANUNŢ IMPORTANT: Burse, Anul academic 2023 - 2024, Semestrul al II-lea

 

Conform adresei nr. 7768/26.03.2024, emisă de Direcția Juridică - Compartimentul Juridic și transmisă, prin e-mail, către secretariatele facultăților, ieri, 26.03.2024, ora 16:15, vă informăm că, în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 6463/02.10.2023 și Metodologiei de acordare a burselor și altor forme de sprijin financiar pentru studenţi și studenţi doctoranzi din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin HS nr. 300/08.12.2023, Bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și Bursele de performanță pentru studiu se acordă pe întreaga durată a anului universitar (12 luni) și NU SE REVIZUIESC în timpul anului universitar.

În consecință, în baza adresei menționate mai sus, SE ANULEAZĂ:

  • Calendarul de acordare a burselor în anul universitar 2023-2024, sem. al II-lea
  • Listele intermediare cu beneficiarii Burselor de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și ai Burselor de performanță pentru studiu, afișate ieri, 26.03.2024, ora 14:00.

Conform adresei nr. 7903/27.03.2024, emisă de Direcția Juridică - Compartimentul Juridic și transmisă, prin e-mail, către secretariatele facultăților, astăzi, 27.03.2024, ora 15:46, vă informăm că, în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 6463/02.10.2023 și Metodologiei de acordare a burselor și altor forme de sprijin financiar pentru studenţi și studenţi doctoranzi din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin HS nr. 300/08.12.2023, Bursele sociale se acordă pe întreaga durată a anului universitar (12 luni) și NU SE REVIZUIESC în timpul anului universitar.

În consecință, în baza adresei menționate mai sus, SE ANULEAZĂ:

  • Calendarul de acordare a burselor în anul universitar 2023-2024, sem. al II-lea