Noutăți

ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

 

Facultatea de Inginerie scoate la concurs următoarele domenii / programe de de studii de licență și de masterat:

LICENȚĂ                MASTERAT
 Admitere2023 licenta locuri small  
Admitere2023 master fara locuri

 

Înscrierile se desfăşoară în perioada 01-10 Septembrie 2023 (LICENȚĂ) și 11 - 16 Septembrie 2023 (MASTERAT) atât la centrul special amenajat din str. Domnească nr. 111, Corpul D, sala D03 cât și on-line pe https://admitere.ugal.ro/. Programul centrelor de înscriere este următorul:

Luni - Vineri între orele 8.30-15.30;
Sâmbătă și Duminică între orele 9.00-14.00.

Actele necesare pentru înscriere:

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat (în original)diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2023, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei/adeverinței, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverința medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; 
 • 4 (patru) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.


Mai multe detalii puteți afla printr-un mesaj pe adresa sAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la telefon: +40 336 130 208 sau pe rețelele de socializare.

Facebook: @FIngGalati - https://www.facebook.com/FIngGalati

Instagram: @FIngGalati - https://www.instagram.com/FIngGalati/

Youtube: Facultatea de Inginerie din Galați - https://www.youtube.com/@FIngGalati