In memoriam CONSTANTIN GHEORGHIU (1939 - 2021)

 

ConstantinGheorgiu Astăzi, 7 aprilie 2021, o veste tristă a îndurerat comunitatea academică din cadrul Facultății de Inginerie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați. Profesorul universitar dr. ing. Constantin GHEORGHIU, membru marcant al corpului didactic gălățean, a plecat în lumea celor drepți cu discreție și demnitate. Ingineria gălățeană a pierdut un dascăl cu vocație, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, un mentor subtil și dedicat, un specialist de mare valoare cu o rară capacitate de a stimula, motiva și îndruma studenții și tinerii cercetători, coleg de nădejde și un adevărat prieten.

Domnul Prof. univ. dr. ing. Constantin GHEORGHIU s-a născut la Galați pe 7 ianuarie 1939 și a urmat studiile primare, liceale și universitare la Galați. A absolvit Facultatea de Nave, iar după absolvire, a început activitatea didactică la Institutul Politehnic din Galați, catedra de Termotehnică a Facultății de Mecanică. A susținut doctoratul la Institutul Politehnic București și a obținut titlul de doctor inginer în domeniul Termotehnică și Mașini Termice în anul 1983, parcurgând apoi toate treptele carierei universitare.

Activitatea didactică și științifică și-a desfășurat-o în cadrul a două facultăți, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, unde a predat disciplinele: Termotehnică, Mașini termice, Bazele cercetării experimentale a mașinilor termice, Instalații și depozite frigorifice, Utilaje termice, Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă, Elementele avansate de calcul și construcție a motoarelor cu ardere internă. A elaborat manuale didactice (cursuri, îndrumare de seminar și de proiectare), editate pe plan regional și național, iar ca activitate de cercetare științifică a elaborat peste 100 de articole publicate în revistele de specialitate din țară și din străinătate. De asemenea, a fost președinte sau membru al Consiliului Științific al mai multor conferințe naționale și internaționale.

Cu spiritul său creativ, cu marea sa capacitate de muncă și dăruire, a reușit să aducă o reală contribuție la dezvoltarea învățământului tehnic de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați.  A organizat, împreună cu regretatul Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Dumitru, Laboratorul de Motoare cu ardere Internă și Laboratorul Bazele Cercetării Experimentale a Mașinilor Termice. A deținut funcția de șef al Catedrei de Termotehnică și Mașini Termice, în perioada 1992-1996, director al programului de studii Exploatarea Motoarelor cu ardere internă și membru al Consiliului Facultății de Mecanică, până la retragerea din activitate în 2005.

Personalitate științifică marcantă, dăruit cu pasiune inegalabilă în formarea și modelarea gândirii inginerești a numeroaselor generații de studenți, profesorul universitar dr. ing. Constantin GHEORGHIU rămâne în memoria colegilor, colaboratorilor și absolvenților, celor care l-au respectat și prețuit, un reper de educație, cultură, discreție, pasiune și rigoare științifică.

Pentru activitatea depusă în slujba școlii gălățene, nu există suficiente cuvinte de recunoștință, de prețuire, de admirație și de respect pentru cel care a fost domnul Prof. univ. dr. ing. Constantin GHEORGHIU.

Dumnezeu să vă aibă în pază, stimate DOMNULE PROFESOR!

7 aprilie 2021, Departamentul  Sisteme Termice și  Autovehicule Rutiere