În atenția studenților Facultății de Inginerie, forma de finanțate taxă!

 

Având în vedere contextul economic actual, generat de dinamica evoluției situației epidemiologice, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și faptul că interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, conform HS nr. 160 din 24 Noiembrie 2020, a fost aprobată prelungirea termenului de plată a taxelor de școlarizare, pentru studenții înmatriculați la taxă, până la data de 30 Noimebrie 2020, fără operarea exmatriculării acestora și fără aplicarea de penalități de întârziere.