Plata re-examinărilor se face online

 

Taxa pentru examenele restante poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:
• Cont IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
• Cod fiscal: 3127522;
• Beneficiar: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați;
• La explicația plății se vor menționa:
   - numele și prenumele studentului;
   - CNP;
   - facultatea;
   - restanţă/diferenta la …………………… (disciplina)