În atenția studențiilor Facultății de Inginerie

forma de finanțare TAXĂ  

 

Pentru limitarea răspândirii infecției cu virus SARS-COV-2 la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, studenții la forma de finanțare taxă, vor efectua plata pentru taxele de școlarizare exclusiv online, în contul de trezorerie, cu următoarele coordonate:

      - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
      - Cod fiscal 3127522;
      - Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
      - La  explicația  plății se  vor menționa:  numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învăţământ (ZI), taxă de şcolarizare.

 Vă mulțumim!