Concurs cadre didactice - perioadă nedeterminată

 

Facultatea de Inginerie organizează concurs ONLINE, pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare:

1. PROFESOR, poz. 5 din Statul de funcții al Departamentului Ingineria Materialelor și a Mediului

2. CONFERENȚIAR, poz. 14 din Statul de funcții al Departamentului Ingineria Fabricației