Facultatea de Inginerie

Ca orice tânăr, aflat la început de drum, visezi la job-ul ideal! lngineria este soluția pentru construirea unei cariere de succes, creative, inovative, interdisciplinare și captivante.

Ingineria te ajuta să-ți dezvolți competențele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor viitorului. lngineria te învăța să formulezi întrebări și să cauți răspunsuri, să ai dorința și curiozitatea de a studia și solutiona problemele tehnice specifice timpurilor noastre.

lnginerii sunt proiectanții produselor din industriile de vârf, tehnologiilor moderne de fabricație și imprimare 3D, tehnologiilor high-tech bazate pe metode de proiectare 3D asistată, simulare computerizată, realitate virtuală și augmentată, dezvoltatorii materialelor avansate, echipamentelor și dispozitivelor necesare cercetărilor aplicative industriale.

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați este cel mai important formator regional al specialiștilor în domeniile de licență Inginerie mecanică, Inginerie industriala, Ingineria materialelor, Ingineria autovehiculelor, Ingineria mediului, Inginerie și management, Științe inginerești aplicate.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă și ale angajatorilor, oferta educațională este revizuită periodic și, pe lângă diversitatea programelor de licență, au fost acreditate și multe programe universitare de studii de masterat și doctorat pentru absolvenții care optează să-și continue pregătirea profesională în domeniul fundamental al științelor tehnice.

Viața studențească este activă și oferă multe oportunități pentru petrecerea timpului liber și implicarea în activități extracurriculare culturale, sociale, sportive, concretizate în proiecte de voluntariat, concursuri, expoziții, participări la manifestări naționale și internaționale. Pe parcursul pregătirii universitare, o parte semnificativă dintre studenți beneficiază de burse de studiu în străinătate, în cadrul unor universități importante din Europa cu care facultatea are acorduri bilaterale.

Vă invităm să vizitați laboratoarele didactice și de cercetare ale Facultății de Inginerie și să descoperiți o instituție academică modernă, un partener dinamic, valoros, cu rezultate remarcabile In educație în cercetare.