Consiliere Tip Detalii
Consiliere -serviciu consiliere - Consilierea studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Inginerie din Galaţi în scopul obţinerii unui loc de muncă;
- Consilierea privind modalităţile de găsire şi contactare a unui angajator, într-un anumit domeniu.
Orientare -servicii orientare -Orientarea absolvenţilor de liceu spre cursurile de licenţă oferite de Facultatea de Inginerie;
-Orientarea studenţilor spre cursuri de specializare prin Masterat şi a absolvenţilor spre cursuri de formare continuă;
- Orientarea studenţilor spre cursuri de specializare prin Masterat şi a absolvenţilor spre cursuri de formare continuă.
Comunicare -informare
-baze de date
- Contactarea firmelor şi agenţilor economici, care pot asigura locuri de muncă pentru absolvenţii Facultăţii de Inginerie din Galaţi, precum şi pentru studenţi, încă din timpul perioadei de şcolarizare;
- Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu societăţile (firmele) care solicită specialiști cu pregătire superioară în domeniile în care Facultatea de Inginerie din Galaţi oferă programe de studii.
Asistenţă - angajabilitate
- consiliere calificare/recalificare
- Asistarea studenţilor în a-şi dezvolta „angajabilitatea” prin învăţarea deprinderilor de bază referitoare la: scrierea unui CV, realizarea unei scrisori de intenţie, pregătirea unui interviu de angajare;
- Consilierea privind modalităţile de găsire şi contactare a unui angajator, într-un anumit domeniu.
Colaborare - parteneriate - Iniţierea de colaborări şi dezvoltarea acestora cu alte Departamente/Centre similare din România, dar şi din spaţiul European.
Studii piaţă - rapoarte
- baze de date
- Efectuarea de studii de piaţă în scopul identificării cerinţelor firmelor româneşti privind competenţele absolvenţilor de învăţământ superior tehnic.