Misiunea Departamentului

Misiunea Departamentului de Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor este aceea de coordona activitățile de informare, educație, consiliere educaţională şi orientare în carieră la nivelul Facultăţii de Inginerie, în colaborare cu Centrul de consiliere şi orientare în carieră al Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi și partenerii din mediul economic şi socio-cultural. Prin misiunea asumată, DCOCS oferă studenţilor consiliere şi asistenţă în dezvoltarea de abilităţi care să le faciliteze angajarea, precum şi o serie de informaţii referitoare la ofertele de locuri de muncă

Obiective

 informarea candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor asupra ofertei educaţionale a Facultăţii de Inginerie din Galaţi;
 informarea cu privire la carieră a studenţilor Facultăţii de Inginerie, care se referă la toate informaţiile necesare pentru planificarea, obţinea şi păstrarea unui loc de muncă;
 educaţia studenţilor - în vederea formării abilităţii de a alege optim propria educaţie şi formare profesională - şi integrarea acestora, după absolvire, pe piața forței de muncă;
 consilierea studenţilor în planificarea carierei (alegerea unei ocupații, obținerea unui loc de muncă, dezvoltarea în carieră) utilizând instrumente care îi ajută să îşi clarifice scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propriul profil educaţional, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente;
 consilierea pentru angajare, care ajută studenţii să îşi clarifice scopurile imediate privind angajarea, să înveţe despre abilităţile necesare pentru a căuta şi a obţine un loc de muncă;
 plasarea pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Inginerie.

Grup ţintă

Departamentul de Consiliere şi Orientare în Carieră se adresează studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Inginerie din Galaţi şi angajatorilor interesaţi în a-şi prezenta oferta locurilor de muncă vacante. Departamentul îşi propune să determine studenţii în formarea propriilor idei referitoare la cerinţele pieţei forţei de muncă, atât pe baza informaţiilor pe care le vor primi de la Centru cât şi ajutându-i să îşi realizeze propriile lor baze de date.