Consilierea în carieră este un proces de scurtă durată, prin care un specialist consilier oferă sprijin unei alte persoane (client) pentru a depăşi o serie de obstacole ce ţin de sfera carierei, a vieţii profesionale (şomaj, nevoia de a lua o decizie importantă, lipsa de satisfacţie la locul de muncă etc.) sau care ţin de viaţa personală şi pot avea efecte în cea profesională (lipsa de organizare, dificulăţi de comunicare, abilitati insuficiente de managementul timpului etc).

Consilierea constă într-o serie de întâlniri faţă în faţă în timpul cărora au loc discuţii între student/absolvent şi consilier (interviuri, completarea unor teste de evaluare a intereselor, valorilor, trăsăturilor de personalitate, atitudinilor, sunt discutate rezultatele obţinute în urma aplicării testelor, au loc exerciţii de simulare a situaţiilor reale etc), cu scopul de a clarifica situaţiile problematice pe care persoana respectivă le întâmpină, pentru a identifica soluţiile posibile şi pentru a sprijini clientul în adoptarea celei mai potrivite decizii.