Conf. dr. ing. Nicușor BAROIU

Responsabil cu activitatea de promovare a imaginii DCOCS Telefon (0040) 336 130 208 Email nicusor.baroiu@ugal.ro

Curriculum Vitae

20 de ani de experienţă didactică şi de cercetare. Implicat în activități de antreprenoriat inovativ, inițiator și coordonator de concursuri destinate studenților, coordonator de practică de domeniu și de specialitate în întreprinderi industriale, activități de voluntariat și tutoriat.=.

Responsabilităţi DCOCS

 • participă la activitățile de consiliere și orientare în carieră oferind noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional ingineresc, urmărind:
  - orientarea şi consilierea studenţilor/absolvenţilor în vederea planificării eficiente a propriului traseu educaţional;
  - reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de adaptare la mediul universitar;
  - facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările pieţei muncii regionale şi naţionale.
 • participă la elaborarea strategiei anuale a DCOCS și să urmăreşte implementarea lui;
 • urmăreşte şi asigură actualizarea instrumentelor de informare ale DCOCS (website, pagina de Facebook, newsletter etc.);
 • participă la elaborarea elementelor de identitate vizuală a DCOCS și asigură că toate materialele emise de departament respectă aceste reguli;
 • asigură promovarea evenimentelor și seminariilor departamentului (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare, follow-up etc.);
 • participă la realizarea rapoartelor de activitate (semestriale, anuale etc.);
 • asigură distribuirea materialelor profesionale/de comunicare publicate de DCOCS studenţilor şi instituțiilor relevante;
 • realizează acţiuni necesare pentru efectuarea de studii de piaţă în scopul identificării cerinţelor firmelor româneşti privind competenţele absolvenţilor de învăţământ superior tehnic;
 • asigură datele necesare privind posibilitatea obţinerii de burse oferite de mediul economic local şi regional;
 • iniţiază colaborarea şi dezvoltarea relaţiilor DCOCS cu alte Departamente/Centre similare din România sau din spaţiul european.