SL dr. ing. Mariana Bușilă

Coordonator DCOCS Telefon (0040) 336 130 208 Email mariana.ibanescu@ugal.ro

Curriculum Vitae

Experiență didactică în învățământul universitar de 4 ani și 8 ani în activități de cercetare, dar cu o experiență de peste 20 de ani în procesul de producție industrială, cu activități de management al producției. Implicată activ în stimularea dezvoltării competențelor studenților printr-o abordare globală.

Responsabilităţi DCOCS

 • coordonează activitățile de consiliere și orientare în carieră oferind noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional ingineresc, urmărind:
  - orientarea şi consilierea studenţilor/absolvenţilor în vederea planificării eficiente a propriului traseu educaţional;
  - reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare încarieră, precum şi de adaptare la mediul universitar;
  - facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările pieţei muncii regionale şi naţionale.
 • coordonează elaborarea strategiei anuale a DCOCS și să urmăreşte implementarea lui;
 • elaborează rapoartele de activitate ale DCOCS (semestriale, anuale etc.);
 • coordonează activităţile de informare, consiliere și orientare în carieră (consiliere educațională și vocațională a studenților/absolvenţilor, consiliere în carieră, elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii);
 • stabilește parteneriate cu unităţi din învăţământul preuniversitar pentru activități de informare, consiliere și orientare a elevilor de liceu, asupra ofertei educaţionale şi ocupaţionale a facultăţii, disponibile în cadrul curriculei universitare propuse de UDJG, prin mijloace specifice cum ar fi: sesiuni de prezentare de tip „Școala Altfel”, târguri educaţionale, vizite tematice etc., în vederea orientării către programelele de studiu din cadrul Facultăţii de Inginerie din Galaţi;
 • stabilește, de comun acord cu Decanul Facultăţii de Inginerie din Galaţi, parteneriate cu mediul socio-economic şi industrial, în vederea creşterea angajabilităţii asbsolvenţilor în domeniile de studiu absolvite.