Conf. dr. ing. Gelu COMAN

Responsabil cu activitatea de informare DCOCS Telefon (0040) 336 130 208 Email gelu.coman@ugal.ro

Curriculum Vitae

Activitate didactică și de cercetere desfășurată timp de 17 ani în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul Sisteme Termice și Autovehicule Rutiere. Activitate de îndrumare studenți pentru proiecte de licență și disertație la specializarea Sisteme si Echipamente Termice.

Responsabilităţi DCOCS

 • participă la activitățile de consiliere și orientare în carieră oferind noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional ingineresc, urmărind:
  - orientarea şi consilierea studenţilor/absolvenţilor în vederea planificării eficiente a propriului traseu educaţional;
  - reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de adaptare la mediul universitar;
  - facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările pieţei muncii regionale şi naţionale.
 • participă la elaborarea strategiei anuale a DCOCS și să urmăreşte implementarea lui;
 • concepe materiale necesare întocmirii pachetului informaţional anual;
 • asigură legătura cu societăţile (firmele) din mediul economic local şi regional, potenţiali angajatori ai absolvenţilor Facultăţii de Inginerie;
 • asigură legătura permanentă cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • participă la realizarea rapoartelor de activitate (semestriale, anuale etc.).