SL dr. fiz.-chim. Elena Emanuela HERBEI

Responsabil cu activitatea tehnică DCOCS Telefon (0040) 336 130 208 Email elena.herbei@ugal.ro

Curriculum Vitae

Experienţă didactică în învățămăntul preuniversitar / universitar de peste 14 ani și 8 ani în activități de cercetare. Implicată activ în stimularea și susținerea valorilor educaţiei, cu bună capacitate de comunicare si adaptare în diferite situații.

Responsabilităţi DCOCS

 • participă la activitățile de consiliere și orientare în carieră oferind noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional ingineresc, urmărind:
  - orientarea şi consilierea studenţilor/absolvenţilor în vederea planificării eficiente a propriului traseu educaţional;
  - reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de adaptare la mediul universitar;
  - facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările pieţei muncii regionale şi naţionale.
 • participă la elaborarea strategiei anuale a DCOCS și să urmăreşte implementarea lui;
 • concepe, întreţine şi exploatează următoarele Baze de date şi aplicaţii Web:
  - baza de date cu societăţile şi companiile care solicită specialişti cu pregătire superioară în domeniile în care Facultatea de Inginerie oferă programe de studii;
  - baza de date cu studenţii care solicită consiliere şi orientare în carieră;
  - baza de date necesară pentru elaborarea Pachetului Informaţional anual;
  - pagina Web a Departamentului de Orientare şi Consiliere în Carieră (include în conţinut Buletinul locurilor de muncă vacante, actualizat permanent).
 • participă la realizarea rapoartelor de activitate (semestriale, anuale etc.).