SL dr. chim. Alina Crina MUREŞAN

Responsabil cu activitatea tehnică DCOCS Telefon (0040) 336 130 208 Email alina.muresan@ugal.ro

Curriculum Vitae

Peste 15 ani experiență didactică şi de cercetare. Implicată activ în promovarea şi susţinerea valorilor educației tinerilor. Participarea cu studenţii la diverse concursuri şi activităţi extracurriculare. Adepta lucrului ȋn echipă.

Responsabilităţi DCOCS

 • participă la activitățile de consiliere și orientare în carieră oferind noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional ingineresc, urmărind:
  - orientarea şi consilierea studenţilor/absolvenţilor în vederea planificării eficiente a propriului traseu educaţional;
  - reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de adaptare la mediul universitar;
  - facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările pieţei muncii regionale şi naţionale.
 • participă la elaborarea strategiei anuale a DCOCS și să urmăreşte implementarea lui;
 • concepe, întreţine şi exploatează următoarele Baze de date şi aplicaţii Web:
  - baza de date cu societăţile şi companiile care solicită specialişti cu pregătire superioară în domeniile în care Facultatea de Inginerie oferă programe de studii;
  - baza de date cu studenţii care solicită consiliere şi orientare în carieră;
  - baza de date necesară pentru elaborarea Pachetului Informaţional anual;
  - pagina Web a Departamentului de Orientare şi Consiliere în Carieră (include în conţinut Buletinul locurilor de muncă vacante, actualizat permanent).
 • participă la realizarea rapoartelor de activitate (semestriale, anuale etc.).