Taxe studii pentru anul universitar 2021 - 2022

 

Taxele de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru învățământul cu frecvență.

 


Taxe studii pentru anul universitar 2021 - 2022

programe de studii de licenţă şi masterat

 

Descriere taxă studii

Taxă studii propusă

Anul I, II, III și IV - studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

3000 lei

Anul I și II - studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă

3000 lei

Repetenție - studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

50 lei/credit

Repetenție - studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă

50 lei/credit

Examen de diferenţă

35 lei

Examen restant din anii anteriori

35 lei

Lucrare laborator/curs practic (o lucrare refăcută)/Recuperare seminarii

35 lei/modul

Examen finalizare a studiilor universitare de licenţă, inclusiv pentru absolvenţii altor universităţi

600 lei

Examen finalizare a studiilor universitare de masterat

600 lei

Înmatriculare în anul I (licenţă/master) pentru studenţii de la BUGET

100 lei

Taxă reînmatriculare

100 lei

Taxă transfer între facultăți și univ.

100 lei

Taxele de studii au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 05 din data de 22.02.2021.


Tipărire   Email