STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022 - 2023

ciclul I - studii universitare de licenţă, ciclul II - studii universitare de master

Structura anului universitar 2022 - 2023 pentru ciclul I - studii universitare de licenţă și ciclul II - studii universitare de masterat a fost aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 326 din 6 octombrie 2022. Conform HS nr. 327 din 6 octombrie 2022, Consiliul Facultăţii de Inginerie a aprobat modalitatea de efectuare în avans a activităţilor didactice prevăzute în perioada 19-21 decembrie 2022, a celor din zilele de 12, 13 ianuarie 2023,  precum şi a zilei de 2 decembrie 2022, conform Anexei la HS nr. 326 din 6 octombrie 2022, după cum urmează:

  • Vineri 02.12.2022 s-a recuperat pe 15.10.2022;
  • Luni 19.12.2022 s-a recuperat pe 22.10.2022;
  • Marti 20.12.2022 s-a recuperat pe 29.10.2022;
  • Miercuri 21.12.2022 s-a recuperat pe 05.11.2022;
  • Joi 12.01.2023 s-a recuperat pe 12.11.2022;
  • Vineri 13.01.2023 s-a recuperat pe 19.11.2022.

Astfel, noua structură a anului universitar 2022 - 2023 este următoarea:​

Luni 03 octombrie - Vineri 16 decembrie

12 săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 17 decembrie - Duminică 15 ianuarie

4 săptămâni vacanţă studenţi

Luni 16 ianuarie - Vineri 27 ianuarie

2  săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 28 ianuarie - Duminică 19 februarie

3 săptămâni sesiune de iarnă

Luni 20 februarie - Duminică 26 februarie

1 săptămână vacanţă studenţi

Luni 27 februarie - Vineri 02 iunie

14 săptămâni activitate didactică

Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iulie

3 săptămâni sesiune de vară

Luni  26 iunie - Vineri 14 iulie 3 săptămâni practică

Sâmbătă 15 iulie - Vineri 28 iulie 

2 săptămâni restanțe
Sâmbătă 15 iulie - Duminică 01 octombrie 11 săptămâni vacanță studenți
Vineri 1 septembrie - Sâmbătă 30 septembrie 4 săptămâni sesiune de restanțe

 

Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2022 - 2023, corespunzătoare normei de bază sunt:

01 octombrie - 21 decembrie

11 ½ săptămâni activitate didactică

22 decembrie - 11 ianuarie

concediu

13 zile

12 ianuarie - 27 ianuarie

2 ½  săptămâni activitate didactică

28 ianuarie - 19 februarie

3 săptămâni sesiune de iarnă

1 zi concediu

20 februarie - 26 februarie

concediu

5 zile

27 februarie - 02 iunie

14 săptămâni activitate didactică

03 iunie - 25 iunie

3 săptămâni sesiune de vară

1 zi concediu

26 iunie - 28 iulie

5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)

29 iulie - 31 august

concediu

23 zile

01 septembrie - 30 septembrie

4 săptămâni activitate didactică

 

Conform OME nr. 4050 din 2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, art.2, alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare. Personalul de cercetare din instituțiile de învățământ superior beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:
- 30 noiembrie 2022;
- 1 decembrie 2022, 2 decembrie 2022 (cu recuperare), 25 decembrie 2022 și 26 decembrie 2022;
- 1 ianuarie 2023, 2 ianuarie 2023 și 24 ianuarie 2023;
- 14 aprilie 2023, 16 aprilie 2023 și 17 aprilie 2023;
- 1 mai 2023;
- 1 iunie 2023, 4 iunie 2023 și 5 iunie 2023;