Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM)

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Nr. 25 din data de 24 / 05 / 2024

 

PDF file iconConform:

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
Deciziei Rectorului interimar al Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 655/15.03.2024 privind numirea Decanului interimar al Facultăţii de Inginerie
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie
Ordinului ministrului educației nr. 4435/15.05.2024 pentru confirmarea în funcția de rector a domnului prof. dr. ing.habil.Marian Barbu
Metodologiei de alegeri 2024 aprobată conform Hotărârii Senatului universitar nr. 86 din 15.03.2024

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 03 / 06 / 2024

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se avizează, cu majoritatea voturilor exprimate, participarea la concurs în vederea ocupării funcției de decan al Facultății de Inginerie, a următorilor candidați:

  • Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura Buruiană
  • Conf. dr. chim. Alina Crina Mureșan

Art. 2. Se aprobă, desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Facultății de Inginerie în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Inginerie:

  • cu majoritatea voturilor exprimate : conf. dr. ing. Constantin Georgescu, Departamentul Inginerie mecanică
  • cu unanimitatea voturilor exprimate: Silvia Murzacov – student în anul III, programul de studii Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor

 

DECAN INTERIMAR,

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU