Regulament de acordare a diplomelor Facultăţii de Inginerie

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Nr. 02 din data de 14 / 01 / 2022

 

PDF file iconConform:

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea Decanului,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie,

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 14/ 01 / 2022

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, domeniile de studii care vor face parte dinoferta educaţională pentru anul 2022-2023 la ciclul de studii universitare de licenţă (IF) şi criteriilede admitere (Anexa 1).

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, domeniile de studii care vor face parte dinoferta educaţională pentru anul 2022-2023 la ciclul de studii universitare de master şi criteriile deadmitere (Anexa 1).

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, componenţa comisiei pentru susţinerea examenului de licenţă în anul universitar 2021-2022 (Sesiunea Februarie 2022), programul de studii universitare de licenţă (IF) Utilajul si Tehnologia Sudarii, pentru absolvenţi din promoţiile anterioare, după cum urmează:

Preşedinte:   Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena
Membri:   Prof. dr. ing. MIHĂILESCU Dănuţ
    Conf. dr. ing. MIRCEA Octavian
    S.l. dr. ing. MISTODIE Luigi
    S.l. dr. ing. GEORGESCU Bogdan
Membri supleanţi:   S.l. dr. ing. RUSU Carmen Cătălina
    S.l. dr. ing. BÎRSAN Dan

 

DECAN,

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence

 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Inginerie, prin Departamentul de Ingineria Fabricației, Centrul de Cercetare ITCM este parteneră a proiectului „South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC”.

Proiectul este finanţat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, fiind încadrat în acţiunea: KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education.

Scopul proiectului este modernizarea sistemului educațional și de formare în mentenanță și, prin aceasta, creșterea eficienței și competitivității industriei tunisiene. Proiectul urmărește, totodată, înființarea unui Centru de excelență în mentenanță în Tunisia, centru care urmează să coordoneze activitatea educativă în strânsă legătură cu cerințele industriale.

 Link-uri utile

Prezentare proiect

Site Proiect SMTMC

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Nr. 23 din data de 10 / 09 / 2021

 

PDF file iconConform:

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea Decanului,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie,

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 10 / 09 / 2021

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Calendarul pentru prelungirea înscrierilor la admitere, Sesiunea Septembrie, 2021, la studiile universitare de masterat, conform Anexei 1.

.

 

DECAN,

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

Situația școlară a studenților Facultății de Inginerie

la sfârșitul anului universitar 2021 - 2022

ciclul I - studii universitare de licenţă, ciclul II - studii universitare de master

 

 

Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul II - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul III - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul IV - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul II - masterat
Situația școlară a studenților Români de pretutindeni la sfârșitul anului universitar 2020-2021 (Tabel nominal cu studenţii Români de pretutindeni care şi-au modificat forma de finanţare la finalul anului universitar 2020-2021, conform art. 47 din R.A.U.S.)

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Nr. 28 din data de 01 / 10 / 2021

 

PDF file iconConform:

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea Decanului,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie,

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 28 / 10 / 2021

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Criteriile specifice Facultăţii de Inginerie pentru acordarea burselor şi estimarea performanţelor educaţionale şi ştiintifice ale studenţilor.

DECAN,

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

Subcategorii

Anunţ de angajare Damen Mangalia

Şantierul Naval Damen Mangalia angajează un număr de 6 absolvenţi de Inginerie Industrială care au competenţe în domeniul Ingineriei Sudării.
Date contact: SL dr. ing. Carmen RUSU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

07 Mai 2020

În perioada 11 – 24 Mai 2020 au loc înscrierile în selecția suplimentară a studenților pentru mobilitați Erasmus+ 2020-2021. Toate documentele referitoare la selecție (calendar, cerere de înscriere, condițiile și criteriile de selecție etc.) sunt postate pe site-ul http://www.ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus/selectia-studentilor-2020-2021, pe paginile de Facebook (@erasmusudjg) și Instagram(@erasmus_udjg) ale Biroului Erasmus.

 

04 Mai 2020

Anunț foarte important
Datorită încheierii actualizării sistemul informatic dedicat studenților, este necesară desființarea vechiului sistem. De aceea, dacă ați stocat informații pe OneDrive în vechiul sistem vă rugăm să le descărcați până la 1 iunie 2020. Autentificarea la acel sistem trebuie realizată cu un nume de utilizator de forma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și cu parola curentă. Domeniul pentru autentificare în vechiul OneDrive este student-old.ugal.ro. [Detali...]