Procedurile de înscriere în anul I - Anul universitar 2021-2022

 

Studii universitare de licență

1. Procedura privind înscrierea (cu prezență fizică) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I de studii universitare de licență

2. Procedura privind înscrierea (cu prezență fizică) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare TAXĂ, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I de studii universitare de licență

3. Procedura privind înscrierea (online) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET + TAXĂ, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I de studii universitare de licență


Studii universitare de masterat

1. Procedura privind înscrierea (cu prezență fizică) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul II de studii universitare de masterat

2. Procedura privind înscrierea (cu prezență fizică) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare TAXĂ, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul II de studii universitare de masterat

3. Procedura privind înscrierea (online) în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET + TAXĂ, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul II de studii universitare de masterat