Domenii de licență și programe de studii

 

www.admitere.ugal.ro

INGINERIE MECANICĂ

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice

INGINERIE INDUSTRIALĂ

Tehnologia construcţiilor de maşini

INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Autovehicule rutiere

INGINERIA MEDIULUI

Amenajări hidrotehnice și protecția mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie

INGINERIE ȘI MANAGEMENT

Inginerie economică industrială

INGINERIA MATERIALELOR

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Știința materialelor

ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE

Inginerie medicală


Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere: 100 % media de la examenul de bacalaureat.


Tipărire   Email