Înscriere dizertație Iulie - 2023

Înscrierile pentru susținerea examenului de disertație - Sesiunea Iulie 2023 

 

Înscrierile pentru susținerea examenului de disertație se desfășoară ONLINE în perioada Luni 03 iulie – Marţi 04 iulie 2023. Detaliile privind înscrierea se regăsesc în procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat. Lucrările de disertație vor fi supuse verificării antiplagiat. Detaliile privind verificarea antiplagiat se regăsesc în procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie. Informații privind factorii de similitudine, transmiterea lucrărilor și, respectiv, a datelor de transmitere se găsesc în calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru programele de studii de masterat, în sesiunea Iulie 2023 se va face cu prezența fizică, în perioada 10 - 11 Iulie 2023.

Absolvenții din promoția 2023, care nu vor susține examenul de dizertație în sesiunile iulie 2023, septembrie 2023 sau februarie 2024 se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de dizertație (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Lucrarea de disertație, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a lucrării de dizertație, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de dizertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.
 7. Procesul verbal de evaluare a originalității lucrării, semnat de cadrul didactic coordonator, în format pdf.

Notă: Absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_dizertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M

 


DECANATUL