Finalizare studii disertație

ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

– Sesiunea februarie 2021 –

 

Examenele de diplomă / disertație se susțin ONLINE pe platforma MICROSOFT TEAMS.

Înscrierile se desfășoară ONLINE în perioada:

 • pentru examenul de disertație (M): joi 15 februarie – vineri 16 februarie 2021

Examenul se va susține ONLINE pe platforma MS Teams - în perioada 25-26 februarie 2021.

Absolvenții din promoția 2020, care nu vor susține examenul de disertație în sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 sau februarie 2021, se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de diplomă (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Proiectul de diplomă, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de disertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.

Notă: absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_disertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M


 

PROGRAMAREA SUSŢINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR – sesiunea februarie 2021

Programul de studii

Proba

Data şi ora

Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului (SETPM)

Susţinerea lucrării de disertaţie

Microsoft Teams

26.02.2021

ora 10:00

Modelare şi simulare în inginerie mecanică (MSIM)

Susţinerea lucrării de disertaţie

Microsoft Teams

26.02.2021

ora 11:00

Managementul calităţii în inginerie industrială (MCII)

Susţinerea lucrării de disertaţie

-

26.02.2021

ora 14:00

Proiectare şi simulare în ingineria sudării (PSIS)

Susţinerea lucrării de disertaţie

Microsoft Teams

26.02.2021

ora 16:00

Grafică şi modelare computerizată (GMC)

Susţinerea lucrării de disertaţie

26.02.2021

ora 9:00

Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă (CMDD)

Susţinerea lucrării de disertaţie

Microsoft teams

25.02.2021

ora 12:00

Materiale avansate şi tehnologii inovative (MATI)

Susţinerea lucrării de disertaţie

-

25.02.2021

ora 16:30

Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (DDSI)

Susţinerea lucrării de disertaţie

-

25.02.2021

ora 15:00

 

Absolvenții se vor asigura din timp că au CONTURILE DE UGAL FUNCŢIONALE.

În termen de 30 de zile de la susținerea examenului de disertație, absolvenții vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 [cm].

 


ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

– Sesiunea iulie 2020 –

 

Examenele de diplomă / disertație se susțin ONLINE pe platforma MICROSOFT TEAMS.

Înscrierile se desfășoară ONLINE în perioada:

 • pentru examenul de disertație (M): luni 06 iulie – miercuri 08 iulie 2020.

Absolvenții din promoția 2020, care nu vor susține examenul de disertație în sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 sau februarie 2021, se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de diplomă (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Proiectul de diplomă, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de disertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.

Notă: absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_disertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul de masterat

Programul de studii

Acronim

Inginerie mecanică Sisteme și chipamente termice și protecția mediului SETPM
Modelare și simulare în inginerie mecanică MSIM
Inginerie industrială Managementul calității în Inginerie Industrială MCII
Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării PSIS
Grafică și Modelare Computerizată GMC
Ingineria materialelor Materiale Avansate și Tehnologii Inovative MATI
Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării PSIS
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă CMDD
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie DDSI

 

Absolvenții se vor asigura din timp că au CONTURILE DE UGAL FUNCŢIONALE.

În termen de 30 de zile de la susținerea examenului de disertație, absolvenții vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 [cm].

DECANATUL