ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

– Sesiunea FEBRUARIE 2022 – 

Înscrierile pentru susținerea examenului de disertație se desfășoară ONLINE în perioada 28 Februarie - 01 Martie 2022Detaliile privind înscrierea se regăsesc în procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masteratLucrările de disertație vor fi supuse verificării antiplagiat. Detaliile privind verificarea antiplagiat se regăsesc în procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie. Informații privind factorii de similitudine, transmiterea lucrărilor și, respectiv, a datelor de transmitere se găsesc în calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru programele de studii de masterat, în sesiunea Februarie 2022 se va face cu prezența fizică, în perioada 10 - 11 Martie 2022, conform calendarului.

Absolvenții din promoția 2021, care nu vor susține examenul de dizertație în sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 sau februarie 2022, se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de dizertație (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Lucrarea de disertație, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a lucrării de dizertație, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de dizertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.
 7. NOU Procesul verbal de evaluare a originalității lucrării, semnat de cadrul didactic coordonator, în format pdf.

Notă: Absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_dizertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M

În termen de 30 de zile de la susținerea examenului de disertație, absolvenții vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 [cm].


– Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 – 

Înscrierile pentru susținerea examenului de disertație se desfășoară ONLINE în perioada 09-10 Septembrie 2021Detaliile privind înscrierea se regăsesc în procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masteratLucrările de disertație vor fi supuse verificării antiplagiat. Detaliile privind verificarea antiplagiat se regăsesc în procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie. Informații privind factorii de similitudine, transmiterea lucrărilor și, respectiv, a datelor de transmitere se găsesc în calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru programele de studii de masterat, în sesiunea Septembrie 2021 se va face cu prezența fizică, în perioada 16 - 17 Septembrie, conform calendarului.

Absolvenții din promoția 2021, care nu vor susține examenul de dizertație în sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 sau februarie 2022, se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de dizertație (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Lucrarea de disertație, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a lucrării de dizertație, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de dizertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.
 7. NOU Procesul verbal de evaluare a originalității lucrării, semnat de cadrul didactic coordonator, în format pdf.

Notă: Absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_dizertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M

În termen de 30 de zile de la susținerea examenului de disertație, absolvenții vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 [cm].


– Sesiunea IULIE 2021 –

 

Înscrierile pentru susținerea examenului de disertație se desfășoară ONLINE în perioada 28-30 Iunie 2021Detaliile privind înscrierea se regăsesc în procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masteratLucrările de disertație vor fi supuse verificării antiplagiat. Detaliile privind verificarea antiplagiat se regăsesc în procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie. Informații privind factorii de similitudine, transmiterea lucrărilor și, respectiv, a datelor de transmitere se găsesc în calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru programele de studii de masterat, în sesiunile Iulie 2021 se va face cu prezența fizică, în perioada 8 - 9 Iulie 2021, conform calendarului de mai jos.

Absolvenții din promoția 2021, care nu vor susține examenul de dizertație în sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 sau februarie 2022, se vor putea înscrie în oricare altă sesiune organizată în următorii ani universitari, doar cu plata taxei aferente susținerii examenului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE se va transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., doar dacă este complet. Documentele obligatorii pentru înscrierea la susţinerea examenului sunt:

 1. Cererea de înscriere la examenul de dizertație (Anexa_1M), completată și semnată, în format pdf;
 2. Fișa absolventului (Anexa_2), completată și semnată, în format pdf;
 3. Referatul îndrumătorului, completat și semnat, în format pdf (Anexa_3M);
 4. Lucrarea de disertație, în format pdf;
 5. Declarația de originalitate a lucrării de dizertație, semnată de absolvent, în format pdf (Anexa_4M);
 6. Chitanța de plată pentru susținerea examenului de dizertație pentru absolvenții din serii anterioare, în format pdf.
 7. NOU Procesul verbal de evaluare a originalității lucrării, semnat de cadrul didactic coordonator, în format pdf.

Notă: Absolvenții care nu au diplomele (de bacalaureat și/sau de licență/inginer) în original, în dosarul existent la secretariat, sunt rugați să le aducă la secretariatul facultății, în caz contrar nu pot fi înscriși pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor. Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se pot înscrie doar absolvenții cu situația școlară complet încheiată.

Denumirile documentelor vor avea următorul format (fără diacritice):

 1. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_1M
 2. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_2
 3. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_3M
 4. Acronim_program_studii_Nume_prenume_lucrare_dizertatie
 5. Acronim_program_studii_Nume_prenume_Anexa_4M
 6. Acronim_program_studii_Nume_prenume_chitanta_M

În termen de 30 de zile de la susținerea examenului de disertație, absolvenții vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 [cm].

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR – sesiunea iulie 2021 - MASTER

 

Programul de studii

Proba

Data, ora și sala

Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului

Susținerea lucrării de disertaţie

08.07.2021, ora 10:00, G102

Modelare şi simulare în inginerie mecanică

Susținerea lucrării de disertaţie

08.07.2021, ora 12:00, AS012

Managementul calităţii în inginerie industrială

Susținerea lucrării de disertaţie

09.07.2021, ora 15:00, B26

Proiectare şi simulare în ingineria sudării

Susținerea lucrării de disertaţie

08.07.2021, ora 15:00, B26

Grafică şi modelare computerizată

Susținerea lucrării de disertaţie

08.07.2021, ora 10:00, AS012

Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă

Susținerea lucrării de disertaţie

8.07.2021, ora 15:00, AN007

Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie

Susținerea lucrării de disertaţie

9.07.2021, ora 10:00, AN007

Materiale avansate şi tehnologii inovative

Susținerea lucrării de disertaţie

8.07.2021, ora 14:00 AN201

DECANATUL