Modalitatea de susţinere a examenului de dizertație

 

La Facultatea de Inginerie, examenele de diplomă se susţin în perioadele: 08 – 09 iulie 2021 şi 08 - 09 septembrie 2021.

1. Structura examenului de disertație

Programul de studii

Modalităţi de susţinere a examenului de disertaţie

  1. Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
  2. Modelare şi simulare în inginerie mecanică
  3. Managementul calităţii în inginerie industrială
  4. Proiectare şi simulare în ingineria sudării
  5. Grafică şi modelare computerizată
  6. Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă
  7. Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie
  8. Materiale avansate şi tehnologii inovative

Susţinerea lucrării de disertaţie – oral

 

2. Organizarea examenului de disertaţie

Examenul de disertaţie se susţine de către candidat în ziua şi la ora programată şi afişată cu cel puţin 48 ore înaintea desfăşurării propriu-zise a examenului.

Se susţine lucrarea de disertaţie, se pun întrebări, se fac observaţii, se analizează. Membrii comisiei evaluează cu note.

 

DECANATUL